Публіцист


Робота с cуб'єктом, Спільна дія, Свобода, Передбачуваність

Публіцист передає людям ідеї, використовуючи зручні для нього засоби вираження. Він - медіа, через яке передається ідеологія, агітація, яка має своєю метою вплив на людей. Публіцист раціональний і логічний, він не фантазер, він розуміє, що робить і куди пролягає його шлях. Будь-яку ідею можна розкласти по поличках і визначити план, як її донести до людей. Саме тому що Публіцист - один із цих людей, і весь час знаходиться в безпосередньому контакті з життям. Таким чином, Публіцист використовує точні слова і методики, аби передати саме ті смисли, які необхідно висловити.

Публіцист є тією людиною, яка дає безпосередній «сигнал на рух». Це жанр напуття перед боєм, коли воєначальник повинен знайти саме ті слова, які максимально чітко і ємко змалюють ситуацію і напрямок руху, завдання. Ці слова залежать від того, кому їх кажуть, одне і те ж завдання для різних груп може «спрямовуватись» по-різному. Такі спонукаючі сигнали затребувані в засобах масової інформації та політиці, чи в організаціях, де необхідно здійснювати проектне управління. Публіцист, як і Інспектор - хороший керівник проекту, але підходи до управління (і вирішувані завдання) у них різняться. Публіцист рухає людей і мотивує їх ідеями, його більше цікавить, що залишиться у них в голові з точки зору мотивації, адже саме мотивація і синхронізація - це його основні інструменти в досягненні мети проекту.

Примітка: даний опис ролі використовується для цілей типування і не є практичною рекомендацією

Події