Методологія «Соціальні ролі» (16 ролей) - це новітня технологія, яка використовується для управління взаємодією людей в групі і створення ефективних команд. Її також можна використовувати для управління особистими відносинами, досягнення самореалізації в стосунках, поліпшення якості комунікацій, вирішення завдання «знаходження свого місця» в соціумі.

Типологія Соціальних Ролей є розвитком ідей Карла Юнга та Тімоті Лірі, на роботах яких також побудовані такі відомі типології як MBTI, DISC.

Методологія центрована на властивостях взаємодії, через що типажі глибоко архетипні. Найважливішою перевагою підходу є те, що він дозволяє розміщувати типажі безпосередньо на організаційних структурах.

Соціальні Ролі допомагають структурувати взаємодію людей, виділяючи найбільш поширені відмінності в методах взаємодії, а саме: орієнтації на суб'єкт або об'єкт, дія разом з кимось або незалежно, орієнтації на свободу або відповідальність, на передбачуваність або спонтанність. Ці чотири основних властивості поведінки людини і одночасно чотири основні типи взаємодії між людьми в різних комбінаціях створюють різноманіття поведінкових моделей, закладених в людській психіці.

Події