Директор


Рoбота с об'єктом, Незалежність, Свобода, Передбачуваність

Директор сконцентрований на собі і на тому соціальному об'єкті, з яким він ототожнюється. Він схильний контролювати себе і цей об'єкт, ведучи їх за певним планом до поставленої мети. Аби конкретні люди своїми відносинами з ним занадто не впливали на нього і результат його діяльності, він схильний триматися відсторонено і незалежно. Ця відстороненість допомагає Директору при необхідності вживати непопулярних заходів. Часом вони можуть бути дуже жорсткими. Хтось навіть може назвати їх негуманними. Однак причиною цього є відповідальність, яка лежить на Директорі. Директор дуже ревно ставиться до своєї справи (читай, об'єкту), оскільки він фактично реалізує через нього роль власного его. Тому він настільки схильний до контролю, і настільки зациклений на результаті компанії. Дійсно, мова йде фактично про його особистий результат. Він єдиний, хто не може «сховатися» за виправдання, що вина в невдачі не його власна, а компанії в цілому. З цієї причини, в прийнятті рішень щодо колективу, він часто керується своїм природним почуттям самозбереження. Яке стає і почуттям самозбереження колективу в цілому. Якщо необхідно пожертвувати якоюсь частиною заради збереження цілого - Директор здатний піти на такий крок.

Директор, що стоїть на чолі «матеріальної ієрархії» не зобов'язаний бути одночасно і ідеологом, ця роль покладається на Стратега. Директор - фахівець з виважених та «оптимальних» рішень. Можна сказати, що компетенція Директора - «бути правим». Володіючи владою, він не завжди прагне переконувати або мотивувати, йому більш комфортний формальний стиль взаємодії. Директор працює з інформацією, з цифрами, з реальними речами. Рішення, які він приймає, повинні бути здійсненними, і не тільки їм, а й іншими людьми. У цьому певна складність для Директора, з огляду на його все ж деяку відстороненість. Тому Директор слухає думки інших людей, намагаючись відокремити спроби впливу на нього від об'єктивної інформації. В результаті Директор повинен прийняти деякий план дій, оптимальний в даній ситуації і той же час досить типовий, «відомий», щоб бути впевненим в тому, що він приведе до успіху.

Примітка: даний опис ролі використовується для цілей типування і не є практичною рекомендацією

Події